top of page

Köpvillkor

Om inget annat avtalats gäller följande Villkor: 

 

Om MyMellis

MyMellis Sverige AB, organisationsnummer 559265-0914. Företaget har sitt säte i Karlskrona, Verkstadsgatan 2 371 47, Sverige.

MyMellis Sverige AB är registrerat för F-skatt och har följande momsregistreringsnummer: SE559265091401.

Vid godkännande av beställning bekräftar köparen enighet med dessa villkor och förbinder sig att följa dem. 

Önskar du komma i kontakt med oss, skicka ett mail till hej@mymellis.com eller ring 070 541 01 88. 

Beställning

via webbplats

Beställning via vår hemsida (www.mymellis.com). När du slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse till angiven e-postadress. I orderbekräftelsen finner du alla uppgifter om beställningen inklusive produkter, pris, fakturerings- och leveransadress. 

Är något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta oss via e-post till hej@mymellis.com.

via säljare

Beställning via säljare. När kund godkänt offert eller överenskommelse med säljare är köpet genomfört. I samband med detta godkänner även kund MyMellis Köpvillkor. 

 

Leveranser

Leverans sker till hela Sverige med DHL eller Postnord beroende på produkt och kvantitet. Leveranser sker året runt alla helgfria dagar. Vid röda dagar eller helgdagar sker den ordinarie leveransen nästkommande vardag om inget annat är överenskommet. Leveranskostnad specificeras vid check-out eller på fakturan. 

 

Kundens ansvar

Kunden ansvarar för att de leveransuppgifter som lämnas är korrekta. Kunden ansvarar också för att informera MyMellis om allergier och/eller specialkost i samband med beställning. Kompletterande information kan lämnas via mail till hej@mymellis.com, den information som ska framgå är i vilken omfattning dessa ska tillämpas samt kunduppgifter. 

 

Garanti

Vi besiktigar alla produkter innan dessa skickas till dig. Skulle produkten ändå vara skadad eller felexpedierad när den anländer åtar vi oss att kostnadsfritt åtgärda felet. 

Vi är ansvariga för eventuella fel som finns vid den tidpunkt då du mottar produkterna. Vi ansvarar inte för defekter som orsakats av dig, till exempel om du inte har följt instruktionerna eller om du inte har tagit väl hand om produkterna.

 

Reklamation

Behörig beställare som anser att en leverans inte uppfyller företagets gällande garanti ska göra en reklamation senast 24 timmar efter erhållen leverans. 

Ångerrätt (B2C, Försäljning till konsument/privatperson)

Som kund har du alltid 14 dagars ångerrätt enligt LODA - Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerfristen börjar löpa från den dag du mottagit varan. Varan behöver returneras i ett oförändrat skick för att du som kund ska få en fullständig kreditering. 

Observera att, enligt 2 kap.1 § 7p. Lag (2005:56) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, livsmedel är undantagna ångerrätten och kan ej returneras. Detta gäller även för ej uthämtade och ej mottagna paket som går i retur från fraktbolaget till MyMellis, samt paket som går i retur pga ofullständig adress från kund.

 

Vid nyttjande av din ångerrätt:

Du måste meddela att du ångrar dig. Meddelandet ska skickas till: hej@mymellis.com. I ditt meddelande ska ditt namn, din adress, e-postadress, ordernumret samt vilka varor som returneringen gäller framgå klart och tydligt. 

Du bör omedelbart och senast inom lagstiftad 14 dagar efter mottagande av produkten returnera produkterna till oss samt meddela om nyttjande av ångerrätten.

Du står för returfrakt, leverans och skick på produkterna vid retur, produkterna ska därför skickas välpaketerade och i ursprunglig förpackning.

På återbetalningsbeloppet förbehåller vi oss rätten att dra av en summa motsvarande värdeminskningen jämfört med varans ursprungliga värde vid använd eller skadad produkt. Återbetalning sker med samma metod som kunden använde vid betalning.

Ångerrätten gäller inte vid:

Köp av livsmedel går ej att ångra. Se “Ångerrätt”.

Produkter som på grund av hälso- eller hygienskäl har förseglats (plomberats) och där förseglingen (plomberingen) har brutits av dig.

Tjänster som har fullgjorts och där du uttryckligen har samtyckt till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt.

För mer om den lagstiftade ångerrätten, se här.

 

Retur av MyMellis Stationer

Som en del av vårt arbete med hållbarhet tillämpar vi ett retursystem för våra trälådor. Vid avslutande av MyMellis uppmanar vi dig som kund att returnera din trälåda till oss. Detta görs till angiven adress på din senaste faktura. 

 

Ändringar i avtal

Er referens eller behörig beställare ska skriftligen meddela oss senast tio (10) helgfria vardagar före att önskad ändring träder i kraft. Detta sker skriftligen via mail till hej@mymellis.com där önskad ändring samt kunduppgifter ska framgå. 

 

Leveransuppehåll

Er referens eller behörig beställare ska skriftligen meddela oss senast fem (10) helgfria dagar före önskat leveransuppehåll. Detta sker skriftligen via mail till hej@mymellis.com där uppgifter kring leveransuppehåll samt kunduppgifter ska framgå. 

 

Uppsägning av avtal

Uppsägningstider gäller i första hand efter avtal. Om inget annat avtalats skall er referens eller behörig beställare skriftligen meddela oss detta via mail till hej@mymellis.com. Uppsägningstiden är trettio (30) kalenderdagar och räknas från det datum mailet med önskad uppsägning inkommit till MyMellis.

 

Priser och betalningsvillkor

Samtliga priser på hemsidan är angivna i inklusive moms, om inget annat anges.
Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisändring från leverantör, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset. 

Fakturering sker vid godkänd offert av MyMellis med 15 dagars betalningsvillkor, om inget annat avtalats. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med referensränta plus 8%.

Vid köp via hemsida erbjuds följande betalningsalternativ: Kortbetalning via Stripe.

 

Produktinformation

Vi förbehåller oss rätten till eventuella fel på denna webbplats, t.ex. produktbeskrivningar, specifikationer, felaktiga priser, lagersaldon eller annan felaktig information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera uppenbara fel och att när som helst ändra eller uppdatera informationen på Hemsidan i enlighet med detta.

Bilder eller andra visuella element på Hemsidan är endast avsedda för illustration och vi garanterar inte den exakta kvantiteten som visas eller produkternas exakta utseende, ursprung eller funktion. Vi försöker alltid på bästa sätt att exponera produkterna så korrekt som möjligt.

Material och Produkter som tillhandahålls från MyMellis till Kund får inte säljas vidare eller delas med tredje part. 

Prenumeration

Följande betalalternativ är tillgängliga vid köp av prenumeration: Kortbetalning. Observera att produkter inte skickas förens betalning blivit godkänd. 

Prenumerationen löper utefter kundens angivna intervall på produktsidan. Typ av produkt, kvantitet och intervall framgår i checkout samt orderbekräftelse. Prenumerationen förnyas automatiskt utefter intervall kund valt vid genomförande av köpet. Prenumerationen kan regleras från ditt konto. 

Du kan ändra din prenumerationsmodell och/eller avsluta prenumerationen genom att göra justeringar i ditt konto eller genom att kontakta oss via vår kundsupport på e-post: hej@mymellis.com. Eventuella ändringar måste göras minst 24 timmar innan nästa utskick av prenumerationen behandlas. Om Prenumerationen inte har sagts upp eller ändrats i tid förnyas den automatiskt.

 

Prenumeranter som är under 18 år ska ha tillstånd från målsman att använda tjänsten. Prenumeranter under 18 år erinras om, att Företaget efter begäran från målsman, kan ha skyldighet att tillhandahålla Prenumerantens målsmans inloggningsuppgifter till prenumerationstjänsten.

Prenumeranten är skyldig att löpande uppdatera leveransuppgifter, mejladresser och prenumerantuppgifter om ändringar sker. Om felaktiga uppgifter innebär att leveransen går i retur, är prenumeranten skyldig att ersätta MyMellis för de merkostnader detta kan innebära.

Uppsägning av prenumeration sker via kundens konto på denna Webbplatsen (www.mymellis.com) alternativt via e-post till: hej@mymellis.com. Företaget bekräftar uppsägning av prenumerationen genom att skicka en bekräftelse till den e-postadress som angivits. Först vid mottagen bekräftelse är prenumerationen avslutad. Utebliven betalning är inte detsamma som uppsägning av prenumeration.

MyMellis förbehåller sig rätten att pausa kunds prenumeration, om kund vid två (2) tillfällen efter varandra inte hämtat ut sin beställning. Prenumerationen kan startas igen efter överenskommelse med Företaget. 

 

Prenumeration Kontorsshop

Vid start av tjänsten "Kontorsshop" eller "Subventionerad Kontorsshop" förbinder sig kund i 3 månader. Efter dessa 3 månader förnyas prenumerationen på månadsbasis och kan sägas upp med 1 månad uppsägningstid. 

Inventering och avsaknad/svinn av produkter i Kontorsshop

Kunden ansvarar för att utföra inventeringar av MyMellis kontorsshop i samband med förfrågan från MyMellis. Om lagersaldot i shoppen inte stämmer överrens med saldot i systemet. Debiteras kunden mellanskillnaden på nästkommande faktura. 

Ansvarsbegränsning

1 Vi tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkten.

Vi tar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör, se mer information under “Force Majeure”.

Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll.

2 Friskrivning beträffande hälsovård

Företaget är inte en medicinsk organisation och dess personal kan och bör ej lämna medicinska råd eller ställa diagnoser.

 

Ändringar till de Allmänna Villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra Villkoren. Vi kommer att meddela dig via mail om sådana ändringar som inte är obetydliga och vilka kommer att påverka dig. Vi kommer då att informera dig om att det är viktigt att invända om du inte godkänner ändringarna. Om vi ​​inte får en sådan invändning inom trettio (30) kalenderdagar efter det att ändringarna meddelas kommer vi att anta att du godkänner dem. Vi kommer också anta att du godkänner ändringarna i de fall du ingår ett avtal med oss, genom att exempelvis fortsätta beställa produkter, efter att de nya villkoren har börjat gälla. Den senaste versionen av Villkoren kommer att finnas tillgänglig på Hemsidan.

 

Force Majeure

I händelse av omständigheter som står utanför Företagets skäliga kontroll, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser har Företaget förpliktelse att fullgöra att köpeavtalet skjuts upp så länge omständigheten råder. Om sådan försening överstiger tre (3) månader har såväl Kund som Företaget rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.

 

Immateriella rättigheter

Företaget eller Företagets licensgivare äger alla immateriella rättigheter till Webbplatsen och allt material som publiceras på Webbplatsen. Allt material på Webbplatsen är skyddat av immateriella rättigheter såsom upphovsrätt och alla sådana rättigheter kvarstår hos Företaget och Företagets licensgivare.

Genom köp ger du Företaget en oåterkallelig rätt att citera från kommentarer angående Företaget eller Produkterna som kund lämnar på Webbplats, blogg eller socialt medium och att använda citaten på Företagets sida, på sociala medier och i annan marknadsföring.

 

Information om Cookies

Enligt lag om elektronisk information ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies. Mer information kan man hitta på Post och telestyrelsens hemsida.

 

Tredjepartswebbplatser

Webbplatsen och Företagets marknadsföringskanaler kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av våra partners, annonsörer eller av annan tredje part. Observera att Företaget inte ansvarar för innehållet på sådana webbplatser eller för de varor eller tjänster som erbjuds där.

Personuppgifter

Genom att handla hos MyMellis accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att behandla din prenumeration eller beställning. Vi säljer eller vidareger aldrig dina uppgifter till tredjepart utan rättslig grund.

MyMellis är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnat till oss som kund. Dina personuppgifter behandlas av oss för att kunna hantera din beställning samt i de tillfällen då du har önskat nyhetsbrev eller kampanjerbjudanden - för att kunna anpassa marknadsföringen åt dina individuella behov.

På “Mitt konto” kan du som kund se och redigera dina person- och leveransuppgifter. 

Nedan information är en summering av hur vi i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) lagrar och behandlar dina uppgifter. 

Har du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev delas förnamn, efternamn och e-postadress med vår nyhetsbrevsleverantör. Detta för att kunna hålla dig uppdaterad med information och erbjudanden i marknadsföringssyfte.

bottom of page