top of page

Gratis frukost och lunch i skolan ger bättre förutsättningar nu och för hela livet

Flera forskningsstudier visar att kostnadsfria måltider i skolan har positiva effekter på studentens förmåga att lära och presentera. Fördelarna slutar inte där utan i de studier som gjorts när skollunch infördes i Sverige visade att de elever som fick gratis skollunch fick högre betyg, fick högre utbildning och jobb med högre lön. Tillgången till bra måltider i miljöer där prestation och utveckling sker har stora samband mot resultatet.

Kostnadsfri skollunch i grundskolan infördes mellan 1959 till 1969. Under denna period genomfördes en studie där elever som fått tillgång till gratis skollunch hela sin skolgång kunde jämföras mot elever som inte fått det, i samma årskull. Resultatet är glasklart, helt utan frågetecken. Långsiktigt tjänade dessa elever mer och har högre utbildning. Skollunchen har enorm effekt på elevernas förutsättningar i skolan och därmed även för resten av livet.


– Samhället fick tillbaka fyra kronor för varje satsad krona på skollunch men bland de mer utsatta barnen var vinsten sju kronor, säger Petter Lundborg, professor vid Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet.


Ett pilotprojekt för frukost i skolan har genomförts på två skolor i Botkyrka med start december 2021. Eleverna fick starta dagen med en gemensam, kostnadsfri frukost varje skoldag och effekterna på flera områden blev så pass bra att samtliga skolor i Botkyrka nu, med start från 2022 erbjuder detta upplägg.


Detta har resulterat i bättre resultat, stärkta relationer, lugnare miljö i klassrummen.


En annan intressant forskningsstudie att kika på är ”Breakfast of Champions” från University of Oklahoma i USA som har jämfört skolor i Texas som serverar frukost med dem som inte gör det.


Denna studie visar att elever som äter frukost i skolan presterar bättre, blir lugnare och skolkar mindre. Samtidigt minskar mobbningen. Att skolresultaten förbättras ligger i linje med många liknande undersökningar. Det unika med studien är att den även visar att konfliktnivåer, mobbning, skolk samt bruket av tobak, alkohol och droger minskar drastiskt.


Sammanfattningen är att satsningar på gratis måltider i skolan är en investering i framtiden för våra barn och samhället i stort.


Att äta är ett av de mest grundläggande behoven som finns. Dess samband mot prestation och välmående gör det omöjligt att inte dra slutsatser om att även vuxna individers behov av god tillgång till bra mellanmål och måltider har liknande effekter som elevernas, fast på arbetsplatsen.


Att slippa vara hungrig, ha möjlighet att ge kroppen god energi samt att samlas över en liten som stor måltid eller mellis bidrar samtliga till ökat mående för alla på arbetsplatsen. En investering i mellanmål är således en investering i personalens långsiktiga hållbarhet med positiv inverkan på energinivåer, produktivitet och övergripande välbefinnande.

Comments


bottom of page