top of page

Vårt Mission

MyMellis vill vara med och skapa en god folkhälsa samt bidra till en socialt- och miljömässigt hållbar arbetsplats. Genom att erbjuda noga utvalda produkter i våra olika koncept kan företags anställda introduceras till nya (på riktigt) hälsosammare alternativ.

Förverkliga FN:s hållbarhetsmål 3, 8 & 12

Att bidra till en hållbar framtid är viktigt för oss på MyMellis. Vi vill dessutom att flera ska bidra i detta arbetet. Genom att använda våra tjänster är du med och arbetar för FN:s hållbarhetsmål - hur grymt är inte det?

Blodsockersmart 

Att äta blodsockersmart är enligt oss nyckeln till att förebygga typ 2-diabetes. Dessutom mår du bättre, presterar bättre och undviker sötsuget som uppstår vid ett blodsocker som åker "berg och dal bana"!

Klimatsmart och schyssta produkter

Produkterna som vi väljer att skicka med i MyMellis ska vara schyssta vad gäller både innehållsförteckning samt var och hur de produceras. Dessutom har produkterna längre hållbarhet i jämförelse med frukt - vilket ger mindre svinn och transporter! 

Busenkelt och anpassningsbart!

Vi erbjuder lösningar för alla typer av arbetsplatser, vare sig du arbetar hemifrån eller är en mindre StartUp. Har ni speciella kost preferenser eller allergier - We got you! 

Tillverkning av
MyMellis trälådor på Vedeby Trä

1.png

Först bearbetas materialet genom att hyvlas och kapas upp i rätt storlek - Teamwork! 

10.png
8.png
9.png

Sedan monteras alla bitarna med hjälp av lim och stift. För att det ska hålla bra! Alla använder också skyddsglasögon och hörselskydd - säkerheten först!

2.png
4.png
6.png

Sist men inte minst bränns MyMellis loggan på lådan och förses sedan med ett snyggt trälock!

Och vips så är lådan klar!

För oss är detta arbete superviktigt! Dessa fantastiska personer på Vedeby Trä gör verkligen ett toppenjobb med våra lådor! Och vi är så glada och stolta att få arbeta med dem!

Vedeby Trä är en av flera daglig verksamheter i Karlskrona. Som bedriver en viktig verksamhet för att ge personer med någon funktionsvariation en givande vardagssyssla!

Agenda 2030

Vi på MyMellis tycker det är viktigt att bidra till en hållbar framtid. Därför jobbar vi aktivt mot Agenda 2030, både med kortsiktiga mål, men även långsiktiga och förebyggande. 

03-god-halsa-och-valbefinnande (2).png
3.4 MINSKA ANTALET DÖDSFALL TILL FÖLJD AV ICKE SMITTSAMMA SJUKDOMAR OCH FRÄMJA MENTAL HÄLSA

MyMellis skapar förutsättningar till att motverka icke smittsamma sjukdomar som typ 2-diabetes och hjärt- kärlsjukdomar. Detta genom att i ett tidigt stadie ändra eller påverka individers livsstilar.

08-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt.png
8.6 FRÄMJA UNGAS ANSTÄLLNING, UTBILDNING OCH PRAKTIK

MyMellis skapar arbetstillfällen för unga genom anställning och praktik. Vi samarbetar även med en lokal daglig verksamhet.

12-hallbar-konsumtion-och-produktion.png
12.2 HÅLLBAR FÖRVALTNING OCH ANVÄNDNING AV NATURRESURSER

MyMellis emballage är tillverkat av 70% återvunnet material. Vi är även mycket noga med vilka produkter vi väljer att ta med i MyMellis. Produkterna ska vara hållbart framtagna sett till produktens innehåll samt var och hur den produceras. MyMellis trälådor produceras dessutom i Sverige.

12.8 ÖKA ALLMÄNHETENS KUNSKAP OM HÅLLBARA LIVSSTILAR

Med MyMellis introducerar vi tillsammans med arbetsgivaren hälsosammare alternativ till de anställda. Genom att arbetsgivaren erbjuder hälsosamma snacks på arbetsplatsen föregår hen med ett gott exempel för sina anställda och gör det lättare för sina anställda att testa nya produkter.

bottom of page